Referencie

Počas obdobia pôsobenia firmy sme zrealizovali desiatky novostavieb, rekonštrukcií a iných stavebných prác.

Medzi naše najvýznamnejšie projekty za uplynulé roky patria tieto stavby:

 • Polyfunkčný objekt Snina
 • Výstavba apartmánových viliek v Starej Lesnej
 • Apartmánový dom AD2, Stará Lesná
 • Apartmánový dom AD1, Stará Lesná
 • Spevnené plochy areálu kostola v Kolonici
 • Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu v Kolbasove
 • Centrálna zóna Ubľa
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu Ubľa
 • Rekonštrukcia Základnej školy v Stakčinskej Roztoke, Kalnej Roztoke, Kolonici a Ubli
 • Relaxačno - športové centrum Relax & sport Snina
 • Rekonštrukcia pobočiek Slovenskej sporiteľne , a. s. v Snine, Stropkove, Svidníku, Humennom a vo Vranove nad Topľou
 • Zatepľovanie a fasády budov a rodinných domov
 • Cintorín Snina I. etapa
 • Výstavba obchodného centra Hoang v Medzilaborciach
 • Rekonštrukcia námestia obce Dlhé Klčovo
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Modrá nad Cirochou
 • Priemyselný park Snina – rekonštrukcia výrobných hál
 • Výstavba chodníkov Nacina Ves
 • Rekonštrukcia výmenníkovej stanice na obchodné centrum Snina
 • Kanalizácia a vodovod v obciach Ulič a Ubľa
 • Rekonštrukcia sociálnych priestorov na základnej škole v Uliči
 • Výstavba nových rodinných domov po celom východnom Slovensku
 • Výstavba kostolov v Topoli, Ladomirove, Kalnej Roztoke a Podhorodi

Fotografie niektorých stavieb nájdete vo fotogalérií.