KONTAKT

KG-STAV GROUP s.r.o. 

Perečínska 2849/41 

069 01 Snina 

IČO 50180746

DIČ 2120231245

IČ DPH SK2120231245

Zápis v ORSR Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.32644/P

 

KONATELIA

Ing. Pavel Korol 
tel.: 0905250172 
Ing. Pavol Korol 
tel.: 0908989488 
Ing. Daniel Korol 
tel.: 0907588193

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Jana Koroľová
p. Miriam Lojková
tel.: 057/758 0037
Mobil: 0905 519 354
E-mail: ekonom@kgstav.sk

PREDAJŇA

p. Viera Švabová
Mobil: 0907 931 263