REFERENCIE

Počas obdobia pôsobenia firmy sme zrealizovali desiatky novostavieb, rekonštrukcii  a iných stavebných prac.

Medzi naše najvýznamnejšie projekty za uplynulé roky patria tieto stavby: